Texten är ett utdrag ur Kulturmiljöer i Gagnefs kommun, en kulturhistorisk miljöanalys av Maria Norell och Kjell Sundström, Dalarnas museums serie av rapporter: 17 från 1993. ISBN: 91-87466-00-7

Redan 1325 talas om nämdemannen Olaff i Gagnaeff (Gagnefsbyn) och byn måste vara en av de äldsta byarna i Gagnef. 1381 nämns ”Lafrinze aff Gagnaeff”. 1529 skrivs byn ”Gagneff”, 1537 ”Gagne” och 1548 ”Gagneffz by”. 1571 fanns 6 hushåll i ”Gagneffzbyn”, 1695 redovisas 12 skattebetalande i ”Gagnefsby”, 1766 hade dessa vuxit till 20, 1856 fanns 28 hushåll i byn, 1933 fanns ännu 17 gårdar med kor och 5 av dessa utnyttjade fäbodar.

Gagnefsbyn är en mindre by på det flacka åkerlandskapet mellan Österdalälven och skogen. Runt omkring ligger ett öppet odlingslandskap i hävd.

Bebyggelsen ligger utefter bygatan samt i en mindre klunga. Bykärnan är mycket väl bevarad med kringbyggda gårdar med fina uthuslängor. Manbyggnaderna är rödmålade utan panel. En omålad timmerbyggnad finns. I norra delen av byn samt i bydelen grabbs har en del manbyggnader klätts med moderna byggnadsmaterial. Här har även en del moderna bostadshus uppförts.