Som medlem i byföreningen är du med i en urgammal bygemenskap. I våra byar fanns det förr i tiden en byordning som samordnade alla gemensamma uppgifter, t.ex. gärdsgårdsstängning, fägator, väg- och
dikesunderhåll. Numera har vi tillgångar i form av bystuga, lekplats, badplats, daldocka, bryggor och smedjor att ta hand om.

Såväl badplatsen som lekplatsen upplåts av privatpersoner för vårt gemensamma bruk. En del lekredskap på lekplatsen tillhandahålls av kommunen. Sedan hjälps vi åt med gräsklippning och allmän skötsel.

Byföreningen ansvarar för drift och underhåll av bystugan. Detta finansieras av medlemsavgiften, uthyrning av bystugan, samt intäkter från t.ex. lotteri och servering vid föreningens arrangemang. Det arbete som behöver göras för att hålla bystugan och övriga byggnader i skick görs vid arbetsdagar under vår och höst, där alla deltar efter förmåga.

200 KR
669-7213

Avgiften för 2017 är 200 kr per hushåll,  betalas till bankgiro 669-7213. Kom ihåg att ange ert namn vid insättning. Alternativt betala direkt till kassören. Byföreningen tar tacksamt emot gåvor. Ett gåvobrev har tagits fram som kan användas vid exempelvis uppvaktningar eller begravningar. Tag gärna kontakt med någon i styrelsen om du har något du vill bidra med.