Texten är ett utdrag ur Kulturmiljöer i Gagnefs kommun, en kulturhistorisk miljöanalys av Maria Norell och Kjell Sundström, Dalarnas museums serie av rapporter: 17 från 1993. ISBN: 91-87466-00-7

1529 nämns byn första gången och skrevs då ”Norda agker”. 1539 bodde Jon, Nils, Sven Olsson. Anders och Nils i ”Nordenåker”. Vid Älvsborgs lösen 1571 skattar bara ett hushåll i ”Nordanåker”. 1644 finns här 4 hemman och 1766 redovisas 11 hushåll. 1856 är antalet gårdar 26. 1933 har ännu 25 gårdar kor och 7 av dessa använder fortfarande fäbodar.

Nordåker ligger vid Esttjärnbergets fot just där skogen möter odlingslandskapet. Byn går i en krok från en tjärn över odlingslandskapet upp mot och utmed skogskanten.

Det finns två bygator som omsluter odlingsmarken i mitten. Från byn har man ögonkontakt med andra byar. Bykärnan är välbevarad med vinkelställda gårdar och månghussystem samt trång och tät bebyggelse kring gatumiljön. Odlingslandskapet är storöppet och i hävd. Aktiva jordbrukare finns i byn.

Några av gårdarnas manbyggnader har timmerfasaden bar, men de flesta har rödmålad panel. Några nybyggda villor avviker tydligt från den äldre byggnadstraditionen. Några gamla byggnader har moderniserats med nytillverkat byggnadsmaterial.