Byföreningen

Tack för hjälpen!

Grönt gräs

Vi vill tacka alla som hjälpt till i sommar och skött klippningen så bra! Schemat verkar ha fungerat (några har säkert bytt vecka sinsemellan) och resultatet har varit över förväntan!

Byföreningen ansvarar bland annat för skötsel av gräsmattorna vid lekplatsen, badplatsen och bystugan. Arbetet fördelas genom att den som valts som gräsklippningsansvarig ordnar ett schema för hela sommarsäsongen. Schemat delas ut i postlådorna i början av sommaren och finns även på hemsidan under sidan “föreningen” och på skyltar vid lekparken och badplatsen.