Byföreningen

Ingen valborgsbrasa

Tyvärr är vädret emot oss i Nordåker. Vi har valt att avvakta med att annonsera om majbrasan då prognosen inte visat på minsta nederbörd och räddningstjänsten avråder kraftigt från att elda utomhus. Det blir alltså inget valborgsfirande i Nordåker på den rätta dagen. Vi kommer att behöva göra som flera gånger tidigare, vänta tills ett regn minskat brandfaran och då elda med kort varsel. Vi ber att få hänvisa er till andra majbrasor där läget och förutsättningarna är bättre, se t.ex. annonser i Gagnefsbladet.

Hälsar Nordåkers eldare