Vägsamfällighetsföreningen ansvarar för vägnätet i Nordåker, Gagnefsbyn, Nordbäck och Älvnäs. Vägarnas namn är: Byvägen, Pellesgårdarna, Binggattu, Larssvedsbacken, Rönnhagan, Rena och Björksjövägen. Fastighetsägare längs dessa vägar betalar hel, halv eller en fjärdedels vägavgift beroende på läge och typ av trafik till och från fastigheten. Föreningen ansvarar för vägunderhåll och snöröjning.

För att enklast komma i kontakt med styrelsen, använd e-postadress vagforeningen@gagnefsbyn.se.

Styrelsen

Anders Bengtsson, ordförande
Tomas Mörth, sekreterare
Per-Olof Florell, kassör
Karl-Ivar Ehnström
Dan Jensfelt
Jens Målare

Protokoll

Vägföreningens årsmöte 2018

Åtgärdslista

Vägföreningens åtgärdslista