Styrelsen

Anders Bengtsson, ordförande
Tomas Mörth, sekreterare
Per-Olof Florell, kassör
Karl-Ivar Ehnström
Dan Jensfelt
Jens Målare

Protokoll

Vägföreningens årsmöte 2018

Åtgärdslista

Vägföreningens åtgärdslista