Byföreningen

Nordåker, Gagnefsbyn, Nordbäck och Älvnäs

Medlemskap

Som medlem i byföreningen är du med i en urgammal bygemenskap. I våra byar fanns det förr i tiden en byordning som samordnade alla gemensamma uppgifter, t.ex. gärdsgårdsstängning, fägator, väg- och dikesunderhåll. Numera har vi tillgångar i form av bystuga, lekplats, badplats, daldocka, bryggor och smedjor att ta hand om.

Såväl badplatsen som lekplatsen upplåts av privatpersoner för vårt gemensamma bruk. En del lekredskap på lekplatsen tillhandahålls av kommunen. Sedan hjälps vi åt med gräsklippning och allmän skötsel.

Klicka här för årets gräsklippningsschema.

Byföreningen ansvarar för drift och underhåll av bystugan. Detta finansieras av medlemsavgiften, uthyrning av bystugan, samt intäkter från t.ex. lotteri och servering vid föreningens arrangemang. Det arbete som behöver göras för att hålla bystugan och övriga byggnader i skick görs vid arbetsdagar under vår och höst, där alla deltar efter förmåga.

250 KR
669-7213

Avgiften är 250 kr per hushåll, betalas till bankgiro 669-7213. Kom ihåg att ange ert namn vid insättning. Alternativt betala direkt till kassören. Byföreningen tar tacksamt emot gåvor. Ett gåvobrev har tagits fram som kan användas vid exempelvis uppvaktningar eller begravningar. Tag gärna kontakt med någon i styrelsen om du har något du vill bidra med.

Aktiviteter

Ett av byföreningens uppdrag är att arrangera aktiviteter och tillfällen för möten mellan bybor. Varje år har vi vårbrasa och midsommarfirande samt arbetsdagar på våren och hösten. När det finns möjlighet ordnar vi luciafirande och något kring jul eller trettondagshelgen. Däremellan bjuder vi in till trivselkvällar i bystugan. Där finns servering av dryck och tilltugg, ibland även film för barnen.

Styrelsen

Byföreningens styrelse efter val vid årsmötet söndagen den 13 mars 2022:

Ordinarie ledamöter

Namn Bor i Uppdrag Telefon
Annie Gammelgård Nordåker Ordförande 0768-410952
Jens Målare Nordåker Sekreterare 0703-671263
Karl-Ivar Ehnström Gagnefsbyn Stugfogde 0705-683565
Dan Jensfelt Nordbäck   0241-61928
Pelle Florell Gagnefsbyn Kassör, stugfogde 0703-282383
Manda Nahlbom Gagnefsbyn    
Daniel Enlöf Nordåker    
Victor Solli Nordåker    

Dokument