Byföreningen

Nordåker, Gagnefsbyn, Nordbäck och Älvnäs

Maskros på Rena

Vägsamfällighetsföreningen ansvarar för vägnätet i Nordåker, Gagnefsbyn och Nordbäck. Vägarnas namn är Byvägen, Pellesgårdarna (Pellesgattu och del av Skärpvägen), Binggattu, Larssvedsbacken, Rönnhagan, Rena, Björksjövägen och Jaköpes berg. Fastighetsägare längs dessa vägar betalar hel, halv eller en fjärdedels vägavgift beroende på läge och typ av trafik till och från fastigheten. Föreningen ansvarar för vägunderhåll och snöröjning.

Vägföreningens styrelse  
Anders Bengtsson ordförande
Tomas Mörth sekreterare
Per-Olof Florell kassör
Karl-Ivar Ehnström  
Dan Jensfelt  
Jens Målare  

Dokument